Vi vil skabe langtidsholdbare unge mennesker

”Jeg sendte et barn afsted og fik en ung kvinde hjem”. Sådan beskrev en mor for nylig over for mig, hvordan hendes datter havde udviklet sig på efter et år på efterskole.

Af: Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen

Jeg synes, hendes ord rammer meget præcist ind i kernen af, hvad et efterskoleophold giver de unge.

Efterskolernes hovedsigte er uddanne til folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse gennem undervisning og samvær.

Det er fornemme ord, men vi tager dem helt bogstaveligt. Vi har et samfundsmæssigt ansvar, som er et pejlemærke i alt det, vi arbejder for. Vi uddanner, og vi danner.

Knap 250 efterskoler i Danmark med hver sit særpræg og hver sin ånd giver en kæmpe mangfoldighed, der betyder, at der er en efterskole for alle. Med linjer fra esport til friluftsliv, science og medier til globalisering og idræt.

Og vi har klare forventninger til de unge. Dannelse og ansvar er ikke kun ord, vi bruger i undervisningen i samfundsfag. Det er også at tage ansvar for rengøring, køkkenarbejde og fællesskabet. Vi tager ansvar for hinanden.

Mere tillidsfulde og stort engagement

En analyse fra Epinion fra sidste år viser, at unge, der har været på efterskole, har en højere grad af tillid til andre mennesker end unge, der ikke har været på efterskole.

Unge, der har gået på efterskole, arbejder i højere grad frivilligt. Derudover er tidligere efterskoleelever i gennemsnit mere foreningsaktive end dem, der ikke har været på efterskole.

56 pct. af de tidligere efterskoleelever giver udtryk for, at de stoler på mennesker, første gang, de møder dem, mens 41 pct. i kontrolgruppen giver udtryk for det samme.

Faglighed

Mange unge, der tager på efterskole, starter i 10. klasse. Også her taler tallene for selv. Der er en positiv effekt på flere punkter.

Taler vi om ungdomsuddannelser, har elever fra efterskolens 10. klasse 11 procent højere sandsynlighed for at have gennemført en ungdomsuddannelse efter fem år end en elev fra folkeskolens 9. klasse.

Der er også en højere sandsynlighed for, at de påbegynder en ungdomsuddannelse og lavere sandsynlighed for frafald i gymnasiet og på erhvervsuddannelser. Det viser en undersøgelse fra marts 2017 lavet for Efterskoleforeningen.

Livsduelighed, fordybelse og fællesskab

Men der er også alt det, vi ikke kan måle. Nutidens unge skal forholde sig til mange valgmuligheder, høje krav og en verden, der aldrig sover. De er ”er på” konstant fra de vågner, til de går i seng. På sociale medier, i skolen, allevegne. Det er ikke mærkeligt, at de har svært ved at slappe af og bliver stressede.

Det forholder vi os til på efterskolerne. For det er også en del af det at udvikle sig til et langtidsholdbart menneske.

Og hvordan gør vi så det? Hvad er det, at efterskoler kan, som andre skoler ikke kan?

Der sker noget særligt, når man er sammen 24/7. Man får et særligt forpligtende fællesskab. Man skal kunne grine, græde, tale, være stille og opleve kriser sammen. Man oplever hele mennesket og ikke bare en flig, når man er sammen med sine roomies og kammerater morgen, middag, aften og nat gennem et helt år.

OECD er i øjeblikket ved at revidere de kompetencer, som uddannelsessystemet bør have fokus på i fremtiden. Organisationen peger på fire kompetenceområder, som børn og unge skal have med sig fra skolen for at kunne klare de største udfordringer i samfundet: Fagspecifikke kompetencer, at kunne lære, at kunne udforske og skabe samt at kunne kommunikere, samarbejde og deltage. Fællesskabet kommer altså til at spille en stor rolle.

Derfor er jeg sikker på, at vi gør noget helt rigtigt i efterskoleverdenen. Vi vægter det hele menneske. Personlig og faglig udvikling går hånd i hånd, og fællesskab og fordybelse er nøgleord.

Giv plads

Til jer forældre vil jeg anbefale at give jeres unge mennesker plads til at starte på en efterskole og være på en efterskole. Vi oplever nemlig i stigende grad, at forældrene fylder mere i de unges ophold.

Hold jer i baggrunden. Giv de unge mennesker plads til at udvikle sig og løse egne konflikter. Det gør ikke noget, at de har svære dage ind imellem og mærker sig selv. Det er en del af livet på efterskolerne, ligesom det er det alle andre steder i ungdomslivet.

Som rapperen Kesi synger: Ramt af følelsen, det’ så’n jeg har det. Viva a vida.

Velkommen på efterskole