På Brøndby Idrætsefterskole lærer elever at fokusere, forberede sig og træne. Både når det gælder sport og skolearbejde.

Vindere har en plan - på Brøndby idrætsefterskole bliver den sat i system

Brøndby Idrætsefterskole, der går efter at bliver verdens bedste idrætsefterskole, er i konstant udvikling. Den nyudviklede linje i Fitness er et resultat af den ambition, og folder på fornemste vis idrætsudøverens behov sammen i et intenst og udviklende match.

Af: Michael Winther

Den nye Fitnesslinje på Brøndby Idrætsefterskole er et resultat af et langt og raffineret udviklingsarbejde, hvor tidligere erfaringer er sat i spil i en ny og visionær ramme. En ramme der samler træning, skadesforebyggelse, fysiske og mentale tests og kost i en samlet efterskolepakke for både elitesportsudøveren og breddeidrætten. Der er tale om et linjeforløb, der rækker ind i fremtiden, og et linjeforløb hvor deltagerne, ved at tage livtag med sig selv, bliver klogere på egne evner med hensyn til grænser og kapacitet, men bestemt også i forhold til at holde fokus, vide hvornår der skal ydes, hvornår der skal slappes af, og hvilken kost der er optimal for at præstere det ypperste på idrætsbanen.

- Vi har gennem flere år arbejdet med Fitnesslinjens forskellige elementer i andre sammenhænge bl.a. gennem vores to-ugers kursus Top-Performance, samt i nogle af skolens andre linjefag. Nu har vi bare rystet posen, og skruet et sammenhængende forløb sammen, der er målrettet til alle sportsinteresserede. Uanset om du er til fodbold, dans, ishockey eller bordtennis, og uanset om du er elitesportsudøver eller tilhører breddeidrætten. Her lærer man at fokusere ikke bare på sin sport men på alle livets facetter, sammensætte den rigtige kostplan, lægge det rigtige træningsprogram, og hvordan man undgår skader. Alt sammen krydret med en række fysiske og mentale tests, der viser fremskridtene, fortæller forstander Bo Palle Jensen fra Brøndby Idrætsefterskole.

Kollektivet i centrum

Forstander Bo Palle Jensen forfølger ambitionen om at blive verdens bedste idrætsefterskole.

Med Fitnesslinjen har Brøndby Idrætsefterskole reelt lanceret en fitnesslinje, der er det oplagte valg til at understøtte og forbedre sig inden for alle sportsgrene. Det er den, fordi den fokuserer på at bringe det bedste frem i mennesket, ved at holde fokus på den enkeltes mindset, i erkendelse af at vi som mennesker er forskellige. På Fitnesslinjen lærer man at se sig selv og erkende sin rolle i forhold til andre. Forholde sig til samfundet, til gruppen eller til holdet. Til krav og forventninger, egne styrker og svagheder, potentialer og muligheder, relationer og sociale sammenhænge. Alt sammen for at forløse det potentiale, vi som enkeltindivider besidder, og for at rette energien og fokus i den rigtige retning.

- Fitnesslinjen er bestemt ikke en linje, der kun fokuserer på egen krop og individualiteten. Her fokuserer vi også på kollektivets fælles mål, og hvordan man skal forholde sig til omverdenen. Lærer at begå sig i både faglige, sociale og sportslige sammenhænge, lærer at bidrage til fællesskabet og lærer at tage ansvar for fællesskabet i bedste demokratiske ånd. Vi udvikler det hele menneske og robuste samfundsborgere, der både viser hensyn, og har redskaberne til at sætte sig igennem. Det gælder både sportsligt og intellektuelt. Og netop her er det interessant, at det kræver fokus, ordentlig kost, planlægning og forberedelse at præstere, både når det gælder aktiviteterne på idrætsanlægget eller i skolen, forklarer Bo Palle Jensen.

I sportens centrum

At Brøndby Idrætsefterskole ligger lige i smørhullet for sportens verden i Danmark, er ikke nogen overdrivelse. I baghaven ligger Idrættens Hus og Brøndby Hallen, og her bor Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark. Klos op ad dem ligger Brøndby Stadion og et stort og moderne idrætsanlæg. I det hele taget er Brøndby en kommune, der satser på idrætten og gode forhold for atleter og udøvere.

- Man må sige, at vi ligger centralt, med de kapaciteter vi har lige uden for døren. Derfor er der også altid en del elitesportsudøvere på vores årgange. Og her har vi et helt fortrinligt samarbejde med både klubber, unioner og forbund, om at skabe en sammenhængende hverdag for de elitesportsudøvere, der både skal passe skolen og den træning, der kræves fra deres klub eller union. Samtidig har vi i lærerstaben indtil flere tidligere topatleter, som ved hvad det vil sige, at skulle passe både skole og sport. Bl.a. det tidligere brøndbykoryfæ Per Nielsen, der træner pigerne på fodboldlinjen, siger Bo Palle Jensen.

Internationalt udsyn

Hverdagen på Brøndby Idrætsefterskole ligner efterskoler, som de er flest. Efter et solidt morgenmåltid er der dog morgentræning hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Herefter almindelig skolegang med efterfølgende lektielæsning, og forskellige pligter med hensyn til praktiske opgaver hvad angår køkken, mad og rengøring. Sengetiden er kl. 23, hvor der bliver sagt godnat til alle.

- Vi har flere forskellige sportslinjer på skolen og alle vores linjer tager på en sportsrejse til forskellige steder i verden. Fodboldlinjen har lige været i Spanien og det samme gælder Fitnesslinjen. Bordtennislinjen var i Sverige og Danselinjen i London. Vi har antennerne ude, fordi vi gerne vil lære, hvordan de griber tingene an andre steder i verden. Med ambitionen om at blive de bedste, er det fuldstændigt naturligt at have både nationalt såvel som internationalt udsyn og videbegær i forhold til verden. Det er det, der nærer os og det mindset vi, efter alle pædagogiske evner og didaktiske værktøjer, arbejder med i hverdagen i forhold til eleverne på skolen. Også elevernes forældre naturligvis, for de er en vigtig medspiller i et efterskoleophold, pointerer Bo Palle Jensen.

Dannelse og gallafest

Endelig slår Bo Palle Jensen fast at et efterskoleophold også handler om at lære eleverne almen dannelse og respektfuld opførsel. Her er årets store gallafest med dans og middag, hvor bl.a. Christopher og Joye Moe har underholdt, sportsrejsen og skolens årlige skitur til Trysil i Norge med til at forme den enkelte elev til voksenlivet og styrke evnen til at stå på egne ben. Sidst men ikke mindst har skolen fokus på individuel afklaring og valg i forhold til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse, som skolens studievejledere står parate til at vejlede om og hjælpe med.