På Faarevejle Efterskole går undervisning, venskaber og socialt samvær op i en højere enhed.

Faarevejle Efterskole er en klassisk efterskole - rundet af både Grundtvig og Kold

På Faarevejle Efterskole handler det om at gøre eleverne uddannelsesparate, sende dem videre i livet med en god faglig og social ballast og udvikle dem som hele mennesker, der både vil og kan tage sit ansvar. Det sker i trygge rammer, hvor de bliver dygtige til at blive sig selv i respekt og ansvar for fællesskabet.

Af: Michael Winther

Faarevejle Efterskole er en klassisk efterskole med benene solidt plantet i Lammefjordens sandede jord, og med respektful reference til værdierne i de tanker både Grundtvig og Kold gjorde sig om læring, oplysning og den frie tanke.

Faarevejle Efterskole har et stort og bredt fagligt udbud for både 9. og 10. klasse bestående af almindelige folkeskolefag suppleret af linjefag, valgfag samt en vifte af korte kurser. Hertil kommer 10. klasse Plus, der er en tværfaglig projektklasse, hvor eleverne lærer projektarbejdets finesser, processer og arbejdsform. Det udmøntes i otte til ni projekter på årsbasis, og for at følge netop det forløb, forudsættes det, at eleverne har et stort drive og engagement, og vil investere sjælen i at folde de forskellige projekter ud i sit fulde potentiale og flor.

- Hele vores undervisningsaktivitet sigter jo frem mod at forberede eleverne til at tage Folkeskolens Afgangsprøve, så de har et solidt udgangspunkt til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse. Vores fornemste opgave er nemlig, at gøre eleverne uddannelsesparate med alt hvad det rummer af faglighed, dannelse, ansvar og social mobilitet. Vi skal sende dem videre i livet som selvstændige individer, der har et personligt apparat og en robusthed, der gør, at de kan tackle livets forskellige udfordringer. For udfordringer vil der under alle omstændigheder komme, og dem skal man så være parat til at tage livtag med uden at give op, fortæller forstander Frank Elzer fra Faarevejle Efterskole.

Mobilfri zoner

Hele fundamentet på Faarevejle Efterskole hviler på, at eleverne skal opleve en tryg og kendt hverdag. En hverdag med troværdige og engagerede voksne, der er lyttende og har empati. Lærere der kan sætte grænser, og lærere der kan tegne retningen op i fællesskabets interesse. Derfor er der et sæt regler, som skal overholdes, og sker det ikke har det konsekvenser, som i alle andre forhold i livet.

- Det er klart, når vi er så mange mennesker samlet i hverdagen, at der er nogle spilleregler, som skal overholdes. Ellers fungerer det ikke, og folk bliver stressede og ufokuserede. Derfor har vi bl.a. opstillet nogle regler for brugen af mobiltelefoner. Faktisk indført mobilfrie zoner på skolen, hvor det er bandlyst at bruge dem, fordi vi oplever, at de unge bliver enormt stressede af hele tiden at være online, og konstant skal like det ene og det andet. Andre steder må telefonen godt være fremme, men der må ikke tales i den. Og i spisesalen er den også helt forbudt, fordi vi vægter samtalen og nærværet højt, forklarer Frank Elzer.

Set og hørt

Frank Elzer er af den overbevisning, at et efterskoleophold er gavnligt for alle unge, fordi det på fornemste vis forbereder dem til voksentilværelsen. Det er et dannende pusterum, som alle profiterer på, og de der påstår, at efterskolen bare er et fjumreår, tager grueligt fejl. Det viser sig nemlig at unge der har gennemført et efterskoleophold både klarer sig bedre på ungdomsuddannelserne, ligesom risikoen for at falde fra reduceres betragteligt. Det skyldes at eleverne lærer at tage ansvar for sit eget liv og udvikling, samtidig med at de bliver standhaftige og møder udfordringerne med et åbent sind. Samtidig oplever mange elever på Faarevejle Efterskolen, at de for første gang bliver både set og hørt, og at der er tid til dem i læringssituationen.

- Vi har et godt miljø med en høj grad af tryghed. Samtidig opfordrer vi eleverne til at bruge tiden på efterskolen fornuftigt til at afklare egne interesser. Det kommer bl.a. til udtryk gennem linje- og valgfagene. Vi har nemlig, som langt de fleste efterskoler, forskellige linjer i vores faglige palette. Men i modsætning til mange andre efterskoler, er vores elever ikke bundet af et bestemt linjevalg gennem hele efterskoleopholdet. Her kan man have flere linjer samtidig eller midt på skoleåret skifte til en af vores andre linjer, som er fodbold, teater, dans, musik, volleyball, design og billedkunst, film og nyheder eller vores outdoorlinje Viking, siger Frank Elzer.

Visdom

Forstander Frank Elzer mener, den vigtigste opgave er at gøre eleverne uddannelsesparate.

Livet har sin særlige gang på en efterskole, og det er ingen hemmelighed, at når opholdet slutter, er det store grædedag. Men inden det sker, har eleverne været gennem den årlige musical, de har været på skirejse til Sverige og på en kulturfagsrejse til en europæisk storby, ligesom de har været med i køkkenet, gjort rent og har lært at stå op om morgenen.

- Et efterskoleophold er visdom. Her bliver fagligheden, det menneskelige og de bløde værdier blandet i et sundt og godt miks, der er styrkende for både hoved og sjæl. Her bliver ideologien bag konkurrencestaten bekæmpet, og italesat gennem fællesskab, sociale relationer og kollektivt ansvar. Netop de værdier vores samfund næres af, og det som hele vores kulturhistorie bygger på, slår Frank Elzer fast.